Fellesrådet


Porsgrunn kirkelige fellesråd omfatter fra 1. januar 2016 sognene Eidanger og Porsgrunn.

Kirkesjefen er daglig leder for Porsgrunn kirkelige fellesråd og ivaretar følgende oppgaver på vegne av fellesrådet:

  • økonomiforvaltning
  • arbeidsgiveransvar
  • drift og vedlikehold av kirkebygg
  • drift og vedlikehold av kirkegårder
  • gravferdsforvaltning
  • møtesekretariat
  • administrasjonsoppgaver for menighetsråd