Møteplan for fellesrådet


Møtested: Jernbanegata 3, 2. etg.

 

 

 

Torsdag 17. juni kl. 15.00

Torsdag 26. august

Onsdag 29. september

Torsdag 28. oktober kl. 14.00

Torsdag 25. november kl. 15.00

Mandag 20. desember

Tilbake