Dåpen


Dåpen er en av de store dagene i familien. Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født. Men den er noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus.

 

 

Enten dere er nybakte foreldre, foreldre til et litt større barn, du er konfirmant eller voksen er dere velkommen til å ta kontakt med oss for avtale om dåp. 

For mange er dåpen en fin tradisjon, knytta til tilhørighet og trygghet. Dåpen er en hellig handling, der Gud er tilstede og handler med oss. Gud tar imot den som blir døpt med nåde og kjærlighet og lover å være nær hos ham/henne gjennom livet. Ved dåpen blir en også medlem i menigheten der du bor, og i Den norske kirke.


Ønsker du mer informasjon om dåp kan du finne ut mer på denne siden Barn og tro

 

Menighetskontoret tar også imot opplysninger vi trenger i forbindelse med dåpen; som navn og fødselsnummer, navn på faddere mv.

Barnets navn skal registreres i Folkeregisteret før dåpen.
Send mottatt skjema ”Forespørsel om navnevalg” i snarlig retur til Folkeregisteret. Barnets fulle fødselsnummer (11 sifre) fremgår allerede av dette skjemaet. Dere mottar fødselsattest på barnet i retur. 

Ved dåp i annen kirke enn den dere tilhører, gjøres det oppmerksom på at det kan være begrensninger på hvor mange dåp fra andre sokn som kan mottas. 


Faddere 
Barnet skal ha minst to faddere og de må ha fylt 15 år. Fadderne har en viktig oppgave og bør derfor velges med omtanke. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen. Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Foreldrene kan ikke være faddere. Dere får vite mer om faddernes oppgave i dåpssamtalen. Faddere kan etterregistreres hvis det er behov for det, men dette må gjøres senest 1 uke før dåpen. 


Dåpssamtale eller dåpssamling 
I forkant av dåpen tar menighetskontoret kontakt for å invitere til samtale om dåpen.