Administrasjon

Administrasjonen i fellesrådet består av:

   

 

 

 

  Johannes Sørhaug
Kirkesjef
telefon: 35 56 34 09
mobil: 415 06 822
js538@kirken.no
 

Siri Kjær Grønstad
Rådgiver            
telefon: 35 56 34 07
mobil: 474 50 266
sg569@kirken.no

 

Monica Berthelsen
Konsulent
telefon: 35 56 34 06
mb595@kirken.no

  Kerstin Elisabeth Aas
Administrasjonsleder
telefon: 35 56 34 08
mobil: 474 65 361
ka783@kirken.no
   

Møteinnkalling

 TittelBeskrivelse
Møteinnkalling med referatFellesrådsmøte 25. 09.17
Møteinnkalling med referatFellesrådsmøte 20.06.17
Møteinnkalling med referatFellesrådsmøte 23.05.17
Møteinnkalling med referatFellesrådsmøte 04.04.17
Møteinnkalling med referatFellesrådsmøte 21.03.17
Møteinnkalling med referatFellesrådsmøte 27.02.17
Møteinnkalling med referatFellesrådsmøte 24.01.17
Møteinnkalling med referatFellesrådsmøte 12.12.16
Møteinnkalling med referatFellesrådsmøte 24.11.16
Møteinnkalling med referatFellesrådsmøte 25.10.16
Møteinnkalling med referatFellesrådsmøte 12.09.16
Møteinnkalling med referatFellesrådsmøte 20.06.16
Møteinnkalling med referatFellesrådsmøte 25.04.16
MøteinnkallingFellesrådsmøte 25.02.16
MøteinnkallingFellesrådsmøte 01.02.16
MøteinnkallingFellesrådsmøte 24.11.15
MøteinnkallingFellesrådsmøte 20.10.15
MøteinnkallingFellesrådsmøte 22.09.15
MøteinnkallingFellesrådsmøte 30.06.15
MøteinnkallingFellesrådsmøte 16.06.15
MøteinnkallingFellesrådsmøte 26.05.15
MøteinnkallingFellesrådsmøte 23.03.15
MøteinnkallingFellesrådsmøte 24.02.15
MøteinnkallingFellesrådsmøte 16.01.15
MøteinnkallingFellerådsmøte 08.01.15
MøteinnkallingFellesrådsmøte 16.12.14
MøteinnkallingFellesrådsmøte 25.11.14
MøteinnkallingFellesrådsmøte 21.10.14
MøteinnkallingFellesrådsmøte 9.09.14

Møteplan for fellesrådet

 

Torsdag 16. november kl. 15:00

Torsdag 14. desember kl. 18:00

Møtested: Jernbanegata 3, 2. etg.

 

 

Om fellesrådet

Kirkesjefen er daglig leder for Porsgrunn kirkelige fellesråd og ivaretar følgende oppgaver på vegne av fellesrådet:

 • økonomiforvaltning
 • arbeidsgiveransvar
 • drift og vedlikehold av kirkebygg
 • drift og vedlikehold av kirkegårder
 • gravferdsforvaltning
 • møtesekretariat
 • administrasjonsoppgaver for menighetsråd

Porsgrunn kirkelige fellesråd består av representanter fra de lokale menigheter, fra prestetjenesten ved prosten i Skien prosti og fra Porsgrunn kommune.

Medlemmer til fellesrådet velges normalt for fire år av gangen og følger menighetsrådsperiodene. 

Fellesrådet består for perioden 2015 - 2019 av:

Jan Erik Langangen (leder) Eidanger menighet

 • Gunnar Andersen (nestleder) Porsgrunn menighet
 • Marita Bruun (medlem) Eidanger menighet
 • Unni Nord Samdal (medlem) Porsgrunn menighet
 • Morten Fleischer (medlem) prost
 • Ole Henrik Lia (medlem)  kommunens representant
 • Birger Giskahaug (varamedlem) Porsgrunn menighet
 • Berit Klevjer (varamedlem) Eidanger menighet

Møteprotokoll

 TittelBeskrivelse
Møtebok (sak)Konseptvalgutredning Østre Porsgrunn kirke 24. mars
MøtebokFellesrådsmøte 21. okt.
MøtebokFellesrådsmøte 9. sept. 2014
MøtebokFellerådsmøte 6. mai
MøtebokFellesrådsmøte 24. mars
MøtebokFellesrådsmøte 25. febr. 2014
MøtebokFellesrådsmøte 27. jan. 2014
MøtebokFellesrådsmøte 16. des. 2013
MøtebokFellesrådsmøte 26. nov. 2013
MøtebokFellesrådsmøte 22. okt. 2013
MøtebokFellesrådsmøte 10. sept. 2013
MøtebokFellesrådsmøte 18. juni 2013