Porsgrunn fellesråd 2019 - 2023


 
  • Ole Johnny Dahle (leder) Eidanger menighet
  • Hilde Hagen (nestleder) Porsgrunn menighet
  • Monica Lid (medlem) Eidanger menighet
  • Terje Nygaard (medlem) Porsgrunn menighet
  • Liv Espeland Jettestuen (medlem) prost
  • Nanfrid Aasmoe (medlem)  kommunens representant
  • Terje Michelsen  (varamedlem) Porsgrunn menighet
  • Gunnar Andersen (varamedlem) Porsgrunn menighet
  • Thomas Bjaaland (varamedlem) Eidanger menighet
  • Ånund Hobbesland (varamedlem) Eidanger menighet

Tilbake