Sorggrupper


Sorggrupper for mennesker i sorg- etter dødsfall. -  starter 4.oktober kl 18.00-20.00

Kurset består av 5 samlinger, og er et gratis tilbud til mennesker fra hele distriktet.

Alle samlingene er kl 18.00-20.00 og foregår i Østre Porsgrunn kirke

Gruppene er åpne for alle, uansett livssyn og tilhørighet. Tilbudet er gratis.

Hver kveld begynner med en felles innledning om et aktuelt tema. Etterpå er det samtaler i grupper. Gruppene er lagt opp som ledede selvhjelpsgrupper.

Informasjon/påmelding:

Diakon i Porsgrunn:

Margrét Ólöf Magnúsdóttir, tlf 908 13 739, e-post: mm226@kirken.no

Diakon i Eidanger:

Hanne Louise Salvesen, tlf 412 89 197, e-post: hs449@kirken.no 

 

 

 

 

Tilbake