Porsgrunn kirkelige fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

Smittevern

Smittevern

Kirkelig aktivitet påvirkes også av smitteverntiltakene.

Det er i januar  innført nye nasjonale og lokale smitteverntiltak, som har betydning også for vår virksomhet. 

 

-Det blir ingen gudstjenester i våre kirker 10. og 17. januar.

 

-Når det gjelder dåp avtales det med den lokale presten.

 

-Kirkekontoret er åpent etter avtale.

 

Dette er Porsgrunn kommunes lokale tiltak:

•             «Rødt nivå» i grunnskolen og i barnehagene. Beslutningen gjelder inntil videre

•             Kulturskolen har digital undervisning de første ukene

•             Kinoen, biblioteket og Servicesenteret holder åpent

•             Ælvespeilet har ingen arrangementer frem til den 18. januar

•             Alle kommunens idrett, - og svømmehaller og fritidsklubber holder stengt inntil videre

•             Lokalt påbud om munnbind

•             Private sammenkomster på offentlig sted kan gjennomføres med maksimalt 5 deltakere.

•             Det gjennomføres ikke organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livsynssamlinger innendørs. Pålegget gjelder alle aldersgrupper.

•             Utendørs idrettsarrangementer anbefales unngått, men kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

•             Svømmehaller, treningssentre og bingohaller stenges. Gruppetrening og gruppebehandling hos fysioterapeuter o.l er ikke tillatt.

•             Arbeidsgivere påbys å legge til rette for hjemmekontor der hvor dette er mulig

•             Utleie av kommunale arealer til møter, arrangement, aktivitet utgår inntil videre

•             I gravferder kan det være inntil 30 personer selv om det ikke er fastmonterte seter

 

Vi takker for all innsats som legges ned i arbeidet med å begrense og forebygge smitte i kommunen vår!

 

 

Les mer:https://www.ka.no/sak/article/1560303


Del denne artikkel på e-post