Vårens Formiddagstreff AVLYST TIL OVER PÅSKE

Vårens Formiddagstreff AVLYST TIL OVER PÅSKE

Vårens Formiddagstreff AVLYST TIL OVER PÅSKE

Velkommen til et hyggelig møtepunkt midt i uka! Årets første formiddagstreff er onsdag 15. januar i Stridsklev kirke.    

Sokneprest Aud Bergheim gleder seg til å være med denne dagen, og ha dagens andakt. Det blir i tillegg underholdning ved Laila Søli som leser alldeles fornøyelig, og tidligere organist Bodil Prøis Andersen på 94 år som spiller fantastisk! Dette er altså kl. 11-13  i Stridsklev kirke, og vi har som alltid også deilig formiddagsmat, loddtrekning, og hyggelig fellesskap. Velkommen! For skyss, se lenger nede. 

Ellers er vårens formiddagstreff som følger:

Onsdag 19.februar på Eidanger menighetshus. Vi får storfint besøk av "Visegruppa vår", ved Anne og Øystein Nordli samt Åse og Petter Saxegaard, som skal sørge for god stemning og flott musikk. Andakt ved Øystein Nordli. Velkommen! 

Onsdag 18. mars i Stridsklev kirke. Hvordan driver Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Vi nærmer oss kirkens rlige Fasteaksjon, og dkonfirmantenes nasjonale dør-til-dør-aksjon på vegne av  Kirkens Nødhjelp. Diakon Hanne L. Salvesen og menighetspedagog Monica LId var i Malawi høsten 2019 for å se arbeidet Kirkens Nødhjelp driver, og vil fortelle gripende historier fra dette besøket.  

Onsdag 15. april på Eidanger menighetshus. Hold av datoen, mer info kommer. 

Onsdag 20. mai kl. 11 i Stridsklev kirke. Hold av datoen, mer info kommer.

Generelt om Formiddagstreff:

En gang i måneden legger vi til rette for mye hygge, god underholdning og mat, andakt, loddtrekning - og ikke minst gode fellesskap i Eidanger sokn! Formiddagstreffene er gratis og åpne for alle (men husk penger til loddtrekningen:). Her vil du kjenne deg velkommen om du kjenner mange eller ingen. På formiddagstreff samles vi annenhver gang på Eidanger menighetshus eller i Stridsklev kirke - kl. 11.00 - 13.00. For noen er dette av og til en kjøretur, og vi prøver derfor å ha skyss tilgjengelig. Kontakt Ingunn Oxum på tlf.: 952 00 592. 

Har du spørsmål eller spesielle behov? Har du mulighet til å bidra er det alltid hyggelig og kjærkomment med flere til å hjelpe til på kjøkkenet eller levere en kake- eller muligens du kunne bidratt som skyss for noen som trenger det? Dersom du har forslag eller ideer til noen som hadde vært spennende å hatt på Formiddagstreff; eller selv ønsker å lede et Formiddagstreff eller ha et innslag er det også moro! 

Kontakt diakon Hanne L. Salvesen på telefon: 41 28 91 97 eller e-post: hs449@kirken.no

Velkommen :)


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort