Porsgrunn kirkelige fellesråd > Tilbud > Konfirmasjon > Påmelding til konfirmasjon i Porsgrunn menighet

Informasjon og påmelding


Kom på infomøte for konfirmasjon 2020 i Vestre Porsgrunn Kirke tirsdag 4.juni kl 19.30

Fikk du ikke vært på informasjonsmøtet og har spørsmål til påmeldingen eller annet rundt konfirmasjon i Porsgrunn menighet, 

så ta kontakt med kapellan Espen Holm, eh953@kirken.no

Påmelding til konfirmasjon i Østre Porsgrunn Kirke

Påmelding til konfirmasjon i Vestre Porsgrunn kirke

 

Klikk under på det stedet du ønsker å følge konfirmasjon.