Informasjon og påmelding

Påmelding til konfirmasjon starter tirsdag 5.juni kl 20.00
Kom på infomøte for konfirmasjon 2019 i Vestre Porsgrunn Kirke tirsdag 5.juni kl 19.30

Fikk du ikke vært på informasjonsmøtet og har spørsmål til påmeldingen eller annet rundt konfirmasjon i Porsgrunn menighet, 

så ta kontakt med kapellan Espen Holm, eh953@kirken.no

 

Klikk under på det stedet du ønsker å følge konfirmasjon.