Porsgrunn kirkelige fellesråd > Tilbud > Konfirmasjon > Påmelding til konfirmasjon i Porsgrunn menighet

Informasjon og påmelding

Påmelding til konfirmasjon i Porsgrunn menighet (Østre og Vestre Porsgrunn kirker) gjøres ved å klikke her (åpen fra 3.mai - 30.sept)

Vanligvis ville vi invitert til et informasjonsmøte om påmelding i juni, men pga korona må vi nå instruere dere om påmelding via internett.
Det letteste er å se videoen som ligger ute på Porsgrunn menighet sin Youtube-kanal. Trykk her.

Ved spørsmål om påmelding, ta kontakt med prest Espen Holm, eh953@kirken.no