Porsgrunn kirkelige fellesråd > Tilbud > Konfirmasjon

Informasjon om konfirmasjon i Porsgrunn

De enkelte menighetene i Porsgrunn informerer sine aktuelle konfirmanter enten ved brev eller i et informasjonsmøte.
Informasjonsbrosjyre ble sendt ut medio mai til alle som fyller 14 år - klikk på bilde på venstre side for å lese denne.

For deg som skal være konfirmant i 2020 så ønsker vi velkommen til informasjonsmøte i Vestre Porsgrunn kirke tirsdag 4.juni kl 19.30. Der informerer vi, svarer på spm og viser hvordan dere melder dere på til konfirmasjon.

 

konfirmant.no

Les mer om konfirmasjon på www.konfirmant.no.

 

 

 

 

Se filmen "Fem om konfirmasjon", der unge forteller om hvorfor de har valgt å bli konfirmert i kirken.