Informasjon om konfirmasjon i Porsgrunn

De enkelte menighetene i Porsgrunn informerer sine aktuelle konfirmanter enten ved brev eller i et informasjonsmøte.
Informasjonsbrosjyre ble sendt ut medio mai til alle som fyller 14 år - klikk på bilde på venstre side for å lese denne.


konfirmant.no

Les mer om konfirmasjon på www.konfirmant.no.

 

 

 

 

Se filmen "Fem om konfirmasjon", der unge forteller om hvorfor de har valgt å bli konfirmert i kirken.