Porsgrunn kirkelige fellesråd > Tilbud > Gudstjeneste

Gudstjeneste

Porsgrunn menighet ønsker å være et levende gudstjenestefellesskap. Gudstjenestene våre er varierte, fra «Sanger fra Vest»-gudstjenester til mer stillferdige og meditative gudstjenester. Nattverdfeiring er viktig i vår menighet. Dåpsfamilier ønskes velkommen i våre gudstjenester – både i den tradisjonelle Vestre krk og det moderne kirkerommet i Kirkestua. Vi etterstreber varierte musikalske uttrykk, og et inkluderende gudstjenesteliv, preget av lokale forhold.