Porsgrunn kirkelige fellesråd > Tilbud > Gravferd

Gravferd

Det er stille i kirkerommet. Alle blikk er retta mot kista som er vakkert pynta, men likevel så naken. Buketter og kranser bærer sterke følelser fra de sørgende: Takk for alt. Umistelig. På gjensyn.

Alt har si tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden. Likevel vil mange ha ønske om å ta avskjed og til å ta fram minner, enten for å gjøre eget liv rikere – eller å avslutte ei historie.

Gravferd betyr mye for en reell følelsesmessig avskjed med den døde. Sammen med båreandakten og eventuelt det å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetida en god start. Gravferden kan gi sorgen en retning som i si tid og på en individuell måte omdanner sorgen til en ressurs i livet til den enkelte. Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir de som er med, anledning til å markere gravferden som en viktig hendelse i familien og vennekretsen.

Planleggingen
I dag kan et begravelsesbyrå ta seg av mye av det praktiske rundt en gravferd. Den (de) pårørende blir rådet til å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Her kan kirkelige ansatte, både prest og diakon, være gode samtalepartnere. 
Her kan du finne mer informasjon om gravferd i Den norske kirke og råd til den (de) som planlegger en gravferd.

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort