Diakoni

Diakoni

Diakoni – kirkens omsorgstjeneste

Jesus brukte betegnelsen diakonos(tjener) om seg selv og derfor bruker kirken diakoni som betegnelse på sin omsorgstjeneste.

Plan for diakoni i Den norske kirke har en visjon: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Planen har 4 virksomhetsområder: nestekjærlighet – inkluderende fellesskap – vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Alle menighetene har sine lokale planer for sitt arbeid som spenner over et bredt spekter fra «vugge til grav». Vi kan nevne sosiale samvær for mennesker med forskjellige behov: åpen barnehage, babytrall, besøkstjeneste, samtalegrupper for mennesker i sorg, SIMEN – treff og ALF – klubb tilrettelagt for mennesker med psykisk utviklingshemming, internasjonale middagsfellesskap og kvinnegruppe.

Alle menighetene er engasjert krisetjenesten Kirkens SOS og i internasjonal diakoni blant annet gjennom Kirkens Nødhjelp og den årlige fasteaksjonen.

Diakoniplanene finner du her:
Brevik
Porsgrunn
Eidanger
Generell plan

Du vil finne mer på hver menighet sin nettside