Nyheter fra Eidanger menighet, Herøya og Stridsklev

Adventskonsert i Brevik kirke

   Les mer...

Julekonsert i Brevik kirke

   Les mer...

Etter skoletid for 5.klasse på Stridsklev og Eidanger

Du som går i 5.klasse på Stridsklev eller Tveten skole er velkommen til Etter s...   Les mer...

Velkommen til Dåp!

   Les mer...

MUSIKKMESSE I VESTRE PORSGRUNN KIRKE 11.NOV KL. 19.00

   Les mer...

Velkommen til Internasjonale middager

Velkommen til middager fra forskjellige land og møte med mennesker fra mange ku...   Les mer...

BABYTRALL på Stridsklev og Eidanger

Høsten 2018    Les mer...

Internasjonal kvinnegruppe

Velkommen til internasjonal kvinnegruppe på Voksenopplæringa høsten 2018    Les mer...

Barnekoret "bli med"

Liker du å synge og danse?    Les mer...

More