18.02.2019: 1 Tim 6,3-10

3 Den som kommer med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører gudsfrykten til, ...


Kilde: www.bibel.no