20.11.2017: 1 Mos 4,6-10

6 Herren sa til Kain: «Hvorfor er du harm, og hvorfor ser du ned? ...


Kilde: www.bibel.no