28.05.2017: Joh 15,26-27

26 Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. ...


Kilde: www.bibel.no