31.03.2020: 2 Kor 5,18-21

18 Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. ...


Kilde: www.bibel.no