18.06.2019: Gal 3,23-29

23 Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. ...


Kilde: www.bibel.no