28.01.2020: Joh 9,1-7.35-38

1 Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. ...

35 Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han møtte ham, spurte han: «Tror du på Menneskesønnen?» ...


Kilde: www.bibel.no