Porsgrunn kirkelige fellesråd > Eidanger

Nyheter fra Eidanger menighet

KJOLEAKSJONSDAG

   Les mer...

KONSERT I BREVIK KIRKE

   Les mer...

Kvinnenes internasjonale bønnedag 6.mars

   Les mer...

Vårens Formiddagstreff

   Les mer...

Etter skoletid for 5.klasse på Stridsklev og Eidanger

Du som går i 5.klasse på Stridsklev eller Tveten skole er velkommen til Etter s...   Les mer...

Velkommen til Internasjonale middager

Velkommen til middager fra forskjellige land og møte med mennesker fra mange ku...   Les mer...

Internasjonal kvinnegruppe

Velkommen til internasjonal kvinnekafe/kvinnegruppe på Voksenopplæringa våren 2...   Les mer...

Velkommen til Dåp!

   Les mer...

Åpen kirke

Kirken er åpen for deg!    Les mer...

Barnekoret "bli med"

Liker du å synge og danse?    Les mer...

Flere nyheter...