Porsgrunn kirkelige fellesråd > Eidanger

Nyheter fra Eidanger menighet

Tårnagenthelg i Eidanger kirke

For deg som går i 3.klasse.    Les mer...

Kvinnekveld torsdag 30. januar!

Velkommen ti len festkledd Brevik kirke torsdag 30. januar kl. 19.00!  Kvi...   Les mer...

Vårens Formiddagstreff

   Les mer...

Etter skoletid for 5.klasse på Heistad

Nå er vi i gang med Etter skoletid på Heistad! Du som går i 5.klasse på Heista...   Les mer...

Etter skoletid for 5.klasse på Stridsklev og Eidanger

Du som går i 5.klasse på Stridsklev eller Tveten skole er velkommen til Etter s...   Les mer...

Velkommen til Internasjonale middager

Velkommen til middager fra forskjellige land og møte med mennesker fra mange ku...   Les mer...

Internasjonal kvinnegruppe

Velkommen til internasjonal kvinnekafe/kvinnegruppe på Voksenopplæringa våren 2...   Les mer...

Velkommen til Dåp!

   Les mer...

Åpen kirke

Kirken er åpen for deg!    Les mer...

Barnekoret "bli med"

Liker du å synge og danse?    Les mer...

Flere nyheter...