Årsmøte i Porsgrunn Menighet søndag 17.mars

Årsmøte i Porsgrunn Menighet søndag 17.mars

Årsmøte i Porsgrunn Menighet søndag 17.mars

Porsgrunn menighet arrangerer sitt årsmøtesøndag 17.03 i Vestre Porsgrunn Kirke etter gudstjenesten (ca kl 12.15)

 

Saker: Årsrapport

Årsregnskap

Anledning til å komme med innspill og

ønsker for menighetsutvikling

VELKOMMEN!

 


Del denne artikkel på e-post