ÅRSMØTE I EIDANGER SOKN 21.MARS KL.19.00 STRIDSKLEV KIRKE

ÅRSMØTE I EIDANGER SOKN 21.MARS KL.19.00 STRIDSKLEV KIRKE

ÅRSMØTE I EIDANGER SOKN 21.MARS KL.19.00 STRIDSKLEV KIRKE

Velkommen til årsmøte for Eidanger sokn i Stridsklev kirke torsdag 21.mars kl. 19.00.

Det blir gjennomgang av årsmelding og regnskap. Det blir også samtale omkring den nye gudstjenesteforordningen.

Bevertning. Alle ønskes varmt velkommen!


Del denne artikkel på e-post