KIRKEVALGET 2019

KIRKEVALGET 2019

KIRKEVALGET 2019

I september er det menighetsrådsvalg. Hvordan vil DU at kirken skal være? Ved kirkevalget har du en gylden mulighet til å være med å sette agenda for din lokale kirke. For folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell. Vil du sitte i menighetsrådet eller vet du om noen som du mener kunne gjort det, gi beskjed til valgkomiteen i Eidanger sokn v/Nils Kjell Bjelkemyr: 412 47 830, eller for Porsgrunn sokn:  Svein Thore Hagen 913 26 512 senest fredag 26.april

 


Del denne artikkel på e-post