VIGSLINGSGUDSTJENESTE

VIGSLINGSGUDSTJENESTE

søndag 15. sept. kl. 11.00

 

Menigheten inviterer til stor festivitas. Biskop Stein Reinertsen, prost Liv Espeland Jettestuen og soknets og kommunens prester.

Koret Canto Ammonia og kantor John Beech.


Del denne artikkel på e-post