VELKOMMEN til tur til Notodden og Heddal!

VELKOMMEN til tur til Notodden og Heddal!

VELKOMMEN TIL MENIGHETSTUR TIL NOTODDEN/HEDDAL

Porsgrunn menighet inviterer til menighetstur for medlemmer og venner søndag 12.november til Telemarksgalleriet og Heddal Stavkirke.

Vi får omvisning på reformasjonsutstillingen Sola Gratia, omvisning i Heddal Stavkirke med middag og en samling med sang/andakt

Turplaner:

Kl. 1230: Felles avreise med buss eller minibuss fra Vestre Kirke etter gudstjenesten/kirkekaffe.

Enkel bespisning og underholdning i bussen. Alle tar med egen termos/kopp/drikke.

Kl. 14.00: Ankomst Telemarksgalleriet.

Kl. 1430 og kl. 1530: Guiding i grupper a 20-25 stk ( inkludert industriarbeidsmuseet)

Kl. 17.00: Felles middag i Heddal menighetshus

Ca Kl 1800: Omvisning Heddal stavkirke og samling med salmesang/andakt 

Kl. 19.00: Felles hjemreise med buss. Ankomst kirketomta i Porsgrunn ca kl. 20.30. 

Pris: ca kr 600,- pr pers (avhengig av antall pers/type transport)  

Påmelding innen søndag 22.10. til menighetskontoret tlf 35 56 34 02. (porsgrunn.menighet@kirken.no)

Kontakt person i menighetsrådet: Ragnvald Bø, mob: 4819 8216

Litt om utstillingen:

SOLA GRATIA – kunst og kirke i 500 år

I 2017 vises en stor utstilling med

kirkekunst fra reformasjonen fram til vår egen tid.

Den åpnet 8. februar i Drammens museum.

Utstillingen er produsert av Agder og Telemark bispedømme og Tunsberg bispedømme,

og er et av Den norske kirkes arrangementer i reformasjonsmarkeringen.

Utstillingen «Sola Gratia» har et dobbelt siktemål. Den vil markere hva som skjedde med det konkrete miljøet inne i kirkene etter reformasjonen. Dessuten setter den søkelys på Luthers samvittighetsopprør og oppgjør med avlatshandelen – og hvordan det reiste spørsmål om pavens autoritet. Hvilke følger fikk avvisningen av pavens autoritet for kirkekunsten?

Utstillingen viser et utvalg gjenstander fra inventaret i lutherske kirker: prekestoler, altertavler, døpefonter, portretter, malerier og kirketekstiler. Arbeidene er lånt inn fra kirker og kunst- og kulturinstitusjoner. Men også salmebøker og musikkinstrumenter er del av utstillingen, siden menighetssangen ble en viktig del av den lutherske gudstjenesten. I 2017 er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser mot kommersialisering av avlatshandelen. En hovedsak for Luther var «Sola Gratia», «Nåden alene». Den norske kirke har vedtatt at hovedtema for markeringen her i landet skal være «Nåde». Guds nåde i Jesus Kristus er til alle tider den lutherske kirkes sentrale budskap. «Sola Gratia» er en utstilling der kirke, kunst og historie speiler utvikling og nyskaping. Dette er spor som initiativtakerne ønsker å følge, og som de håper vil engasjere mange ved 500-årsmarkeringen av reformasjonen. Utstillingen vises: Telemarksgalleriet 30.9–17.12


Del denne artikkel på e-post