Stilling ledig

Stilling ledig

KONSULENT  

Det er ledig 50% fast stilling i Porsgrunn Kirkelig Fellesråds administrasjon som konsulent med hovedvekt på administrasjon og gravferdsvirksomhet.

Gravferdskonsulenten skal sammen med administrasjonsleder sørge for god forvaltning av gravlunder og all gravferd i Porsgrunn. Herunder å ha god kommunikasjon med begravelsesbyrå, pårørende samt alle aktører som har med gravferden å gjøre.

 

Forventninger og krav til søker

3-årig høyskoleutdanning. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav.

Gode samarbeidsevner, ha god orden, være strukturert, fleksibel og løsningsorientert. Erfaring og kjennskap til kirkelig forvaltning.

Medlemskap i Den norske kirke.

 

Vi tilbyr

En meningsfull og variert stilling. Godt arbeidsmiljø. Trivelige sentralt plasserte lokaler.

Lønn og arbeidsvilkår følger gjeldende avtaler og regelverk for kirkelige tilsatte.

Søknadsfrist: 03.03. 2017

https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3346446611&culture_id=NB-NO&company_id=23081200&link_source_id=0

Henvendelser om stillingen kan rettes til kirkesjef Johannes Sørhaug tlf. 35 56 34 02 eller administrasjon Kerstin E. Aas tlf. 35 56 34 17


Del denne artikkel på e-post