stilling ledig

stilling ledig

KIRKETJENER

40 % fast stilling

Porsgrunn kirkelige fellesråd søker kirketjener i 40 % fast stilling med for tiden hovedarbeidssted i Eidanger menighet med tilhørende kirker, kapell og kirkegårder.

Hovedoppgaver

Kirketjener inngår i menighetens stab og deltar ved gudstjenester, kirkelige handlinger, gravferd, uttak av grav og andre arrangementer.

Kirketjeneren har ansvar for tilsyn med bruk av bygninger, inventar og tekniske installasjoner i kirkene.

Forventninger og krav til søker

Det legges vekt på gode samarbeidsevner, personlig egnethet og fleksibilitet. Erfaring fra kirkelig arbeid er en fordel.

Vi tilbyr

En meningsfylt og variert stilling. Godt arbeidsmiljø.

Lønn og arbeidsvilkår følger gjeldende avtaler og regelverk for kirkelige tilsatte.

Det er ønskelig at søker kan begynne i stillingen fra 26.3.2017

 

https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3341267352&culture_id=NB-NO&company_id=23081200&link_source_id=0

 

Henvendelse om stillingen rettes til administrasjonen ved Kerstin Aas tlf 35 56 34 17

Søknadsfrist 1.3.2017

 


Del denne artikkel på e-post