Stilling ledig

Stilling ledig

Trosopplærer

80 % svangerskapsvikariat i Eidanger menighet

Porsgrunn kirkelige fellesråd søker vikar da vår trosopplærer skal ut i svangerskapspermisjon. Stillingen har i dag arbeidssted med hovedvekt på Eidanger og Brevik.

Menigheten består av områdene Eidanger, Heistad, Brevik, Langangen Herøya, Stridsklev, og Stranda med 6 kirker og 2 kapell. Staben består av tilsammen 21 medarbeidere fordelt på prester, kateketer, trosopplærere, musikere, sekretærer, kirketjenere og diakoner. Det er en stor og aktiv menighet med mange ulike aktiviteter.

Arbeidsoppgaver

 • Menigheten har vedtatt planer for trosopplæring som ligger til grunn for arbeidet
 • Gjennomføring og evaluering av tiltak i lokal plan for trosopplæring
 • Samarbeid med annet relevant arbeid blant barn og unge som allerede drives
 • Rekrutering, motivering og opplæring/ veiledning av frivillige medarbeidere
 • Delta i felles kurs o.l. i prostiet og samarbeide med trosopplærerne i Porsgrunn

Vi ønsker at du har

 • Gode kontaktskapende evner og trives sammen med barn og unge i aldersgruppen 0 – 18 år.
 • Allsidig erfaring med trosformidling.
 • Lederegenskaper.
 • Gode samarbeidsevner, selvstendighet og evne til strukturert og målrettet arbeid.
 • God kjennskap til Bibelen og den kristne tro.

Annet

 • Det legges stor vekt på gode samarbeidsevner, en fleksibel holdning og personlig egnethet.
 • Det kreves medlemskap i Den norske kirke.

Andre opplysninger:

Vi tilbyr lønn etter tariff og kvalifikasjoner. For stillingen gjelder til enhver tid gjeldene reglement og tariffavtale i kirkelig sektor.

Det kreves medlemskap i Den norske kirke.

 

https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3332483616&culture_id=NB-NO&company_id=23081200&link_source_id=0

Søknadsfrist: 1. 3.17

Tiltredelse 15. 5.17

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sokneprest Trond Engnes tlf 35 56 34 33 eller Kerstin Aas tlf 35 56 34 17  


Del denne artikkel på e-post