Stilling ledig

Stilling ledig

Medarbeider trosopplæring

40 % fast stilling

Eidanger menighet søker trosopplærermedarbeider i 40 % fast stilling med for tiden hovedarbeidssted Herøya – Stridsklevområdet.

Menigheten består av områdene Herøya, Stridsklev, Eidanger, Heistad, Brevik, Langangen og Stranda med 6 kirker og 2 kapell. Staben består av tilsammen 21 medarbeidere fordelt på prester, kateketer, trosopplærere, musikere, sekretærer, kirketjenere og diakoner. Det er en stor og aktiv menighet med mange ulike aktiviteter.

Menighetens satsingsområde er barn og unge. Det er et ønske at den nye medarbeideren jobber med trosopplæringstiltakene og kan jobbe selvstendig.  Eks. Babytrall, utdeling av bøker, LysVåken og Etter skoletid. Målgruppen vil i hovedsak være barn i alder 0-15 år.

Forventninger og krav til søker

God samarbeidsevne, være fleksibel og løsningsorientert.

Det må påregnes noe arbeidstid på kveld og helger.

Relevant utdanning.

Medlemskap i Den norske kirke

Vi tilbyr

En meningsfull og variert stilling. Godt arbeidsmiljø.

Det er ønskelig at søker kan begynne i stillingen fra 28.3.2017

Lønn og arbeidsvilkår følger gjeldende avtaler og regelverk for kirkelige tilsatte.

For mer informasjon kontakt sokneprest  Aud Bergheim på tlf. 35 56 34 24 eller Kerstin Aas tlf. 35 56 34 17

https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3327057209&culture_id=NB-NO&company_id=23081200&link_source_id=0

Søknadsfrist: 20.2.2017


Del denne artikkel på e-post