Valget i Porsgrunn sokn

Valget i Porsgrunn sokn

Valgte representanter til menighetsrådet for Porsgrunn sokn. Det nye menighetsrådet trer i kraft fra 1. november 2015.

Valgte medlemmer

1.    Astrid Emhjellen, Flåttenlia, 3925 Porsgrunn
2.    Hilde hagen, Grønlivegen, 3922 Porsgrunn
3.    Tom Didrik Eriksen, Gamlevegen, 3922 Porsgrunn
4.    Birger Giskehaug, Bieners veg, 3922 Porsgrunn
5.    Tone Lindahl, Trollvegen, 3924 Porsgrunn
6.    Unni Nord Stamland, Skrukkerødvegen, 3924 Porsgrunn
7.    Borghild Thiis-Evensen Andersen, Friisebrygga, 3921 Porsgrunn
8.    Gunnar Andersen, Jønholt Terasse, 3922 Porsgrunn


Varamedlemmer

1.    Zacharie Dogsbo, Kollskjeggvegen, 3917 Porsgrunn
2.    Ragnvald Dag Bø, Jønholt Terasse, 3922 Porsgunn
3.    Brit Åtland Ellefsen, Dr. Munks gate, 3915 Porsgrunn
4.    Thorleif Leifsen, Storgata, 3915 Porsgrunn
5.    Kristin Sandberg Farestveit, 3929 Porsgrunn
6.    Jacob Christian Petersen, Gudrunsveg, 3913 Porsgrunn


Del denne artikkel på e-post