Valget i Eidanger sokn

Valget i Eidanger sokn

Valgte representanter til menighetsrådet for "nye" Eidanger sokn som består av Klevstrand sokn, Brevik sokn og Eidanger sokn. Det nye menighetsrådet trer i kraft fra 1. november 2015.

Valgte representanter

1.    Tone Kringebotn Bryn, Søndre Maienveg, 3950 Brevik         
2.    Marita Bruun, Stamlandvegen, 3949 Porsgrunn                     
3.    Jan Erik Langangen, Markavegen, 3947 Langangen             
4.    Monica Engan, Kotøyvegen, 3943 Porsgrunn                        
5.    Monca Lid, Hvalenvegen, 3943 Porsgrunn                             
6.    Anne Doris Kobro Hjort, Symrekleiva, 3928 Porsgrunn          
7.    Ivar Gundersen, Markavegen, 3948 Porsgrunn
8.    Berit Klevjer, Lyngvegen, 3930 Porsgrunn
 
Varamedlemmer
1.    Ole Johnny Dahle, Krystallvegen, 3931 Porsgrunn
2.    Magne Auk, Nystrandvegen, 3944 Porsrunn
3.    Sonja Hansen Omli, Krystallvegen, 3931 Porsgrunn
4.    Bjørn Olav Nygård, Kotøyvegen, 3943 Porsgrunn
5.    Torunn Flor, Viervegen, 3929


Del denne artikkel på e-post